Krmne smjese

Krmne smjese

SVE
GOVEDA
SVINJE
PERAD
OVCE

Smjesa se koristi za ishranu mliječnih goveda uz osnovni voluminozni obrok
1kg smjese zadovoljava potrebe za proizvodnju 1-1,5 litara mlijeka
Sadrži 19% sirovih proteina, nepeletirana.
Daje se u suhom stanju uz raspoloživost vode ad libitum

Dopunska krmna smjesa za ishranu mliječnih goveda
Miješa se sa prekrupom žitarica u omjeru: 70:30
Sadrži 30% sirovih proteina, nepeletirana
Daje se visoko mliječnim kravama


Koristi se u ishrani teladi do 80kg tjelesne težine uz osnovni voluminozni obrok
Sadrži 18% sirovih proteina, nepeletirani
Daje se u suhom stanju uz raspoloživost vode ad libitum

Krmna smjesa služi za ishranu junadi tjelesne mase iznad 250kg do kraja tova, uz osnovni voluminozni obrok
Sadrži 14% sirovih proteina
Daje se u suhom stanju uz raspoloživost vode ad libitum

Krmna smjesa služi za ishranu junadi tjelesne mase od 180 – 250kg, uz osnovni voluminozni obrok
Sadrži 14% sirovih proteina
Daje se u suhom stanju uz raspoloživost vode ad libitum
Dopunska krmna smjesa za ishranu junadi u tovu
Sadrži 30% sirovih proteina, uz vitamine i minerale, sadrži ureu i nije upotrebljiv za ishranu ostalih vrsta životinja
Koristi se kada životinje počnu preživati (dovoljno razviju buražne papile, 4-5 mjeseci starosti)
Služi kao nadopuna osnovnim krmivima (kukuruzna silaža, sjenaža i ostale žitarice)

Dopunska krmna smjesa za ishranu junadi u tovu
Sadrži 30% sirovih proteina, uz vitamine i minerale, ne sadrži ureu, ali nije upotrebljiv za ishranu ostalih vrsta životinja
koristi se kada životinje počnu preživati (dovoljno razviju buražne papile, 4-5 mjeseci starosti)
Služi kao nadopuna osnovnim krmivima (kukuruzna silaža, sjenaža i ostale žitarice

Krmna smjesa je namijenjena za ishranu prasadi od 3-4 tjedna starosti
Sadrži 19% sirovih proteina, nepeletirani
Daje se prasadi uz prisutnost vode ad libitum
Krmna smjesa namijenjena za ishranu svinja u tovu od 30kg – 60kg
Može se koristiti u fazi odgoja rasplodnih nazimica
Sadrži 15% sirovih proteina, nepeletirana
Daje se uz prisutnost vode ad libitum

Krmna smjesa za ishranu svinja u tovu iznad 60kg tjelesne mase
Sadrži 13% sirovih proteina, nepeletitana
Daje se uz prisutnost vode ad libitum

Dopunska krmna smjesa za ishranu tovnih i rasplodnih svinja
Sadrži 40% sirovih proteina, nepeletirani
Daje se u nadopuni s ostalim žitaricama (kukuruz, ječam, triticale, pšenica) u omjeru 60:40
Daje se uz prisutnost vode ad libitum

Potpuna krmna smjesa za ishranu pilića do 21. dan starosti
Sadrži 21% sirovih proteina, nepeletirani
Daje se kao i voda ad libitum


Dopunska krmna smjesa za ishranu pilića nakon 21. dan starosti, te za ishranu kokoši nesilica
Sadrži 40% sirovih proteina, nepeletirani
Daje se u nadopuni s ostalim žitaricama (kukuruz, pšenica,triticale)
Daje se kao i voda ad libitum

Potpuna krmna smjesa koja se daje sisajućoj janjadi i janjadi nakon odbića
Daje se uz kvalitetan voluminozan obrok (sjeno lucerke ili djetelina) i dostupnost vode ad libitum
Sadrži 16% sirovih proteina, nepeletirana

Smjesa se koristi za ishranu mliječnih goveda uz osnovni voluminozni obrok
1kg smjese zadovoljava potrebe za proizvodnju 1-1,5 litara mlijeka
Sadrži 19% sirovih proteina, nepeletirana.
Daje se u suhom stanju uz raspoloživost vode ad libitum

Dopunska krmna smjesa za ishranu mliječnih goveda
Miješa se sa prekrupom žitarica u omjeru: 70:30
Sadrži 30% sirovih proteina, nepeletirana
Daje se visoko mliječnim kravama


Koristi se u ishrani teladi do 80kg tjelesne težine uz osnovni voluminozni obrok
Sadrži 18% sirovih proteina, nepeletirani
Daje se u suhom stanju uz raspoloživost vode ad libitum

Krmna smjesa služi za ishranu junadi tjelesne mase iznad 250kg do kraja tova, uz osnovni voluminozni obrok
Sadrži 14% sirovih proteina
Daje se u suhom stanju uz raspoloživost vode ad libitum

Krmna smjesa služi za ishranu junadi tjelesne mase od 180 – 250kg, uz osnovni voluminozni obrok
Sadrži 14% sirovih proteina
Daje se u suhom stanju uz raspoloživost vode ad libitum
Dopunska krmna smjesa za ishranu junadi u tovu
Sadrži 30% sirovih proteina, uz vitamine i minerale, sadrži ureu i nije upotrebljiv za ishranu ostalih vrsta životinja
Koristi se kada životinje počnu preživati (dovoljno razviju buražne papile, 4-5 mjeseci starosti)
Služi kao nadopuna osnovnim krmivima (kukuruzna silaža, sjenaža i ostale žitarice)

Dopunska krmna smjesa za ishranu junadi u tovu
Sadrži 30% sirovih proteina, uz vitamine i minerale, ne sadrži ureu, ali nije upotrebljiv za ishranu ostalih vrsta životinja
koristi se kada životinje počnu preživati (dovoljno razviju buražne papile, 4-5 mjeseci starosti)
Služi kao nadopuna osnovnim krmivima (kukuruzna silaža, sjenaža i ostale žitarice

Krmna smjesa je namijenjena za ishranu prasadi od 3-4 tjedna starosti
Sadrži 19% sirovih proteina, nepeletirani
Daje se prasadi uz prisutnost vode ad libitum

Krmna smjesa namijenjena za ishranu svinja u tovu od 30kg – 60kg
Može se koristiti u fazi odgoja rasplodnih nazimica
Sadrži 15% sirovih proteina, nepeletirana
Daje se uz prisutnost vode ad libitum

Krmna smjesa za ishranu svinja u tovu iznad 60kg tjelesne mase
Sadrži 13% sirovih proteina, nepeletitana
Daje se uz prisutnost vode ad libitum

Dopunska krmna smjesa za ishranu tovnih i rasplodnih svinja
Sadrži 40% sirovih proteina, nepeletirani
Daje se u nadopuni s ostalim žitaricama (kukuruz, ječam, triticale, pšenica) u omjeru 60:40
Daje se uz prisutnost vode ad libitum

Potpuna krmna smjesa za ishranu pilića do 21. dan starosti
Sadrži 21% sirovih proteina, nepeletirani
Daje se kao i voda ad libitum


Dopunska krmna smjesa za ishranu pilića nakon 21. dan starosti, te za ishranu kokoši nesilica
Sadrži 40% sirovih proteina, nepeletirani
Daje se u nadopuni s ostalim žitaricama (kukuruz, pšenica,triticale)
Daje se kao i voda ad libitum

Potpuna krmna smjesa koja se daje sisajućoj janjadi i janjadi nakon odbića
Daje se uz kvalitetan voluminozan obrok (sjeno lucerke ili djetelina) i dostupnost vode ad libitum
Sadrži 16% sirovih proteina, nepeletirana