Krmne smjese

 • SMJESA ZA KRAVE 19% SP


  Smjesa se koristi za ishranu mliječnih goveda uz osnovni voluminozni obrok
  1kg smjese zadovoljava potrebe za proizvodnju 1-1,5 litara mlijeka
  Sadrži 19% sirovih proteina, nepeletirana
  Daje se u suhom stanju uz raspoloživost vode ad libitum

 • SUPER ZA KRAVE 30% SP


  Dopunska krmna smjesa za ishranu mliječnih goveda
  Miješa se sa prekrupom žitarica u omjeru: 70:30
  Sadrži 30% sirovih proteina, nepeletirana
  Daje se visoko mliječnim kravama

 • STARTER ZA TELAD


  Koristi se u ishrani teladi do 80kg tjelesne težine uz osnovni voluminozni obrok
  Sadrži 18% sirovih proteina, nepeletirani
  Daje se u suhom stanju uz raspoloživost vode ad libitum

 • SMJESA ZA JUNAD GJ-2


  Krmna smjesa služi za ishranu junadi tjelesne mase iznad 250kg do kraja tova, uz osnovni voluminozni obrok
  Sadrži 14% sirovih proteina
  Daje se u suhom stanju uz raspoloživost vode ad libitum

 • SMJESA ZA JUNAD GJ-1


  Krmna smjesa služi za ishranu junadi tjelesne mase od 180 – 250kg, uz osnovni voluminozni obrok
  Sadrži 14% sirovih proteina
  Daje se u suhom stanju uz raspoloživost vode ad libitum

 • SUPER ZA JUNAD 30% SP (sa ureom)


  Dopunska krmna smjesa za ishranu junadi u tovu
  Sadrži 30% sirovih proteina, uz vitamine i minerale, sadrži ureu i nije upotrebljiv za ishranu ostalih vrsta životinja
  Koristi se kada životinje počnu preživati (dovoljno razviju buražne papile, 4-5 mjeseci starosti)
  Služi kao nadopuna osnovnim krmivima (kukuruzna silaža, sjenaža i ostale žitarice)

 • SUPER ZA JUNAD 30%SP (bez uree)


  Dopunska krmna smjesa za ishranu junadi u tovu
  Sadrži 30% sirovih proteina, uz vitamine i minerale, ne sadrži ureu, ali nije upotrebljiv za ishranu ostalih vrsta životinja
  koristi se kada životinje počnu preživati (dovoljno razviju buražne papile, 4-5 mjeseci starosti)
  Služi kao nadopuna osnovnim krmivima (kukuruzna silaža, sjenaža i ostale žitarice

 • STARTER ZA PRASAD


  Krmna smjesa je namijenjena za ishranu prasadi od 3-4 tjedna starosti
  Sadrži 19% sirovih proteina, nepeletirani
  Daje se prasadi uz prisutnost vode ad libitum

 • SMJESA ZA SVINJE ST-1


  Krmna smjesa namijenjena za ishranu svinja u tovu od 30kg – 60kg
  Može se koristiti u fazi odgoja rasplodnih nazimica
  Sadrži 15% sirovih proteina, nepeletirana
  Daje se uz prisutnost vode ad libitum

 • SMJESA ZA SVINJE ST-2


  Krmna smjesa za ishranu svinja u tovu iznad 60kg tjelesne mase
  Sadrži 13% sirovih proteina, nepeletitana
  Daje se uz prisutnost vode ad libitum

 • SUPER ZA SVINJE 40% SP


  Dopunska krmna smjesa za ishranu tovnih i rasplodnih svinja
  Sadrži 40% sirovih proteina, nepeletirani
  Daje se u nadopuni s ostalim žitaricama (kukuruz, ječam, triticale, pšenica) u omjeru 60:40
  Daje se uz prisutnost vode ad libitum

 • STARTER ZA PILIĆE


  Potpuna krmna smjesa za ishranu pilića do 21. dan starosti
  Sadrži 21% sirovih proteina, nepeletirani
  Daje se kao i voda ad libitum

 • SUPER ZA PILIĆE 40% SP


  Dopunska krmna smjesa za ishranu pilića nakon 21. dan starosti, te za ishranu kokoši nesilica
  Sadrži 40% sirovih proteina, nepeletirani
  Daje se u nadopuni s ostalim žitaricama (kukuruz, pšenica,triticale)
  Daje se kao i voda ad libitum

 • SMJESA ZA JANJAD


  Potpuna krmna smjesa koja se daje sisajućoj janjadi i janjadi nakon odbića
  Daje se uz kvalitetan voluminozan obrok (sjeno lucerke ili djetelina) i dostupnost vode ad libitum
  Sadrži 16% sirovih proteina, nepeletirana