SMJESA ZA SVINJE ST-1

SMJESA ZA SVINJE ST-1

Krmna smjesa namijenjena za ishranu svinja u tovu od 30kg – 60kg
Može se koristiti u fazi odgoja rasplodnih nazimica
Sadrži 15% sirovih proteina, nepeletirana
Daje se uz prisutnost vode ad libitum

Poveznice: