SUPER ZA KRAVE 30% SP

SUPER ZA KRAVE 30% SP

Dopunska krmna smjesa za ishranu mliječnih goveda
Miješa se sa prekrupom žitarica u omjeru: 70:30
Sadrži 30% sirovih proteina, nepeletirana
Daje se visoko mliječnim kravama