Silosi tvrtke Sedlić d.o.o. Bjelovar

Silosi tvrtke Sedlić d.o.o. Bjelovar

  • Kapaciteti silosa 48.000 t
  • Skladišni kapaciteti gotovih proizvoda 9.600t godišnje
  • Prodajni i proizvodni pogoni su smješteni u Bereku (MSH) a u Bjelovaru se nalazi izdvojeni pogon gdje se odvija dio proizvodnje

Sedlić d.o.o. nudi sušenje, skladištenje, otkup i prodaju žitarica i uljarica tokom cijele godine. Uskladištena roba se čuva po najvišim tehnološkim i higijenskih standardimau svrhu očuvanja visoke kvalitete proizvoda.

Hranidbena i higijenska ispravnost uskladištenih proizvoda redovito se kontroliraju putem vlastitih mjernih uređaja i ovlaštenih državnih laboratorija.

Otkup ratarskih proizvoda

Ratari mogu prodati svoje proizvodne viškove tvrtki Sedlić tokom cijele godine u objekt Silosi Prerada u Bjelovaru. U sezoni žetve pojedinih kultura otvaraju se još otkupna mjesta na lokacijama Berek, Nova Rača i Veliki Grđevac.

Rad po načelima dobre poslovne (ISO 9001) i higijenske prakse (HACCP) korisnicima jamči kvalitetan i siguran proizvod.

Europska unija | Stukturni fondovi | OP Konkurentnost i kohezija | Opis projekta
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Sedlić d.o.o.