SMJESA ZA JUNAD GJ-1

SMJESA ZA JUNAD GJ-1

Krmna smjesa služi za ishranu junadi tjelesne mase od 180 – 250kg, uz osnovni voluminozni obrok
Sadrži 14% sirovih proteina
Daje se u suhom stanju uz raspoloživost vode ad libitum

Poveznice: