SMJESA ZA KRAVE 19% SP

SMJESA ZA KRAVE 19% SP

Smjesa se koristi za ishranu mliječnih goveda uz osnovni voluminozni obrok
1kg smjese zadovoljava potrebe za proizvodnju 1-1,5 litara mlijeka
Sadrži 19% sirovih proteina, nepeletirana
Daje se u suhom stanju uz raspoloživost vode ad libitum