Sedlić Ltd. – Contact information

Sedlić Ltd. - Contact information

PRODUCT INFORMATION AND ORDERS

Phone: +385 43 548 905 • Fax: +385 43 548 904 •
Email: info@sedlic.hr
Monday – Friday: 07:30 – 15:30

RETAIL – STORE 1
Berek 54, 43232 Berek, Croatia
Phone: +385 43 548 295 • Fax: +385 43 548 904
Monday – Friday: 08:00 – 15:00 • Saturday: 08:00 – 13:00

RETAIL – STORE 2
Antuna Mihanovića 10, 43000 Bjelovar, Croatia
Phone: +385 43 220 883 • Fax: +385 43 548 904
Monday – Friday: 08:00 – 15:00 • Saturday: 08:00 – 13:00

Closed on Sundays and holidays

 

Send us a message

Europska unija | Stukturni fondovi | OP Konkurentnost i kohezija | Opis projekta
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europski fond za regionalni razvoj. Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost društva Sedlić d.o.o.