Projekti

Unaprjeđenje poslovnih procesa tvrtke Sedlić d.o.o.

Cilj projekta je „Uvođenje IKT sustava koji optimizira poslovne procese tvrtke s ciljem povećanja konkurentnosti, učinovitosti i produktivnosti poslovanja tvrtke Sedlić d.o.o.", što će dugoročno doprinijeti poboljšanju poslovnih procesa, smanjenju utroška vremena i smanjenju administrativnog tereta tvrtke te na taj način pridonijeti povećanju konkurentnosti tvrtke kao strateškom cilju. Realizacijom projekta optimizirati će seposlovni procesi tvrtke, osigurati bolji protok informacija te poboljšati tržišni položaj tvrtke.

 

Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0712

Ukupna vrijednost projekta: 1.231.718,75 kn; od čega bespovratna sredstva iznose: 679.908,75 kn Razdoblje provedbe projekta: 15.01.2020. – 15.10.2020.

 

Optimizacija poslovnih procesa društva Sedlić d.o.o.

Cilj projekta „Optimizacija poslovnih procesa društva Sedlić d.o.o.“ je uvođenje međunarodno priznatih normi ISO 9001, 14001 i 45001 koji su nužnost na tržištu te koji će pomoći u optimizaciji poslovanja Društva, a ujedno doprinijeti poslovnom rastu i konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu. Ciljne skupine koje će biti obuhvaćene projektnim aktivnostima su djelatnici Društva, trenutni i budući korisnici usluga Društva i šira zajednica unutar koje Društvo posluje.

  • Naziv projekta: Optimizacija poslovnih procesa društva Sedlić d.o.o.;
  • KK.03.2.1.14.0152
  • Naziv korisnika: Sedlić d.o.o.
  • Ukupna vrijednost projekta: 264.000,00 HRK EU sufinanciranje projekta: 142.080,00 HRK Razdoblje provedbe projekta: 29.3.2019. – 29.9.2019.