SUPER ZA PILIĆE 40% SP

SUPER ZA PILIĆE 40% SP

Dopunska krmna smjesa za ishranu pilića nakon 21. dan starosti, te za ishranu kokoši nesilica
Sadrži 40% sirovih proteina, nepeletirani
Daje se u nadopuni s ostalim žitaricama (kukuruz, pšenica,triticale)
Daje se kao i voda ad libitum