SUPER ZA JUNAD 30%SP (bez uree)

SUPER ZA JUNAD 30%SP (bez uree)

Dopunska krmna smjesa za ishranu junadi u tovu
Sadrži 30% sirovih proteina, uz vitamine i minerale, ne sadrži ureu, ali nije upotrebljiv za ishranu ostalih vrsta životinja
koristi se kada životinje počnu preživati (dovoljno razviju buražne papile, 4-5 mjeseci starosti)
Služi kao nadopuna osnovnim krmivima (kukuruzna silaža, sjenaža i ostale žitarice

Poveznice: