SUPER ZA JUNAD 30% SP (sa ureom)

SUPER ZA JUNAD 30% SP (sa ureom)

Dopunska krmna smjesa za ishranu junadi u tovu
Sadrži 30% sirovih proteina, uz vitamine i minerale, sadrži ureu i nije upotrebljiv za ishranu ostalih vrsta životinja
Koristi se kada životinje počnu preživati (dovoljno razviju buražne papile, 4-5 mjeseci starosti)
Služi kao nadopuna osnovnim krmivima (kukuruzna silaža, sjenaža i ostale žitarice)

Poveznice: