SMJESA ZA JUNAD GJ-2

SMJESA ZA JUNAD GJ-2

Krmna smjesa služi za ishranu junadi tjelesne mase iznad 250kg do kraja tova, uz osnovni voluminozni obrok
Sadrži 14% sirovih proteina
Daje se u suhom stanju uz raspoloživost vode ad libitum

Poveznice: