ishrana svinja

SMJESA ZA SVINJE ST-1

Krmna smjesa namijenjena za ishranu svinja u tovu od 30kg – 60kg
Može se koristiti u fazi odgoja rasplodnih nazimica
Sadrži 15% sirovih proteina, nepeletirana
Daje se uz prisutnost vode ad libitum

 

SMJESA ZA SVINJE ST-2

Krmna smjesa za ishranu svinja u tovu iznad 60kg tjelesne mase
Sadrži 13% sirovih proteina, nepeletitana
Daje se uz prisutnost vode ad libitum

 

SUPER ZA SVINJE 40% SP

Dopunska krmna smjesa za ishranu tovnih i rasplodnih svinja
Sadrži 40% sirovih proteina, nepeletirani
Daje se u nadopuni s ostalim žitaricama (kukuruz, ječam, triticale, pšenica) u omjeru 60:40
Daje se uz prisutnost vode ad libitum